Veintiuno

Chapa-abridor imán Veintiuno logo

3,50 €

Chapa-abridor imán Veintiuno logo

3,50 €
- +
DESCRIPCIÓN

Chapa-abridor de chapas de botellas con imán de Veintiuno (59mm. de diámetro).


--

Chapa-abridor de chapas de botellas con imán de Veintiuno (59mm. de diámetro).